Opslagstavlen

Syng med hver for sig - sommerskolehilsen fra Synscenter Refsnæs

Sommerskolehilsen fra Synscenter Refsnæs

Annette og Christian sender her en videohilsen til alle børn og unge, som skulle have været på sommerskole på Synscenter Refsnæs i år.

Vi havde glædet os meget til denne uge, hvor der skulle være kommet en masse glade elever for at deltage på Sommerskolen, som desværre er aflyst på grund af Covid-19.

Vi ser frem til at afholde sommerskolen igen i 2021. Se videoen, hvor Annette og Christian fortæller om alle de ting, vi kan glæde os til på næste års sommerskole.

Genåbner forsigtigt

Synscenter Refsnæs genåbner forsigtigt fuldt ud
Siden statsministerens udmelding marts 2020, hvor corona-epidemien førte til nedlukning af store dele af samfundet, har mange medarbejdere ved Synscenter Refsnæs arbejdet hjemmefra. I den forbindelse meddelte vi, at man kunne forvente længere svartider end vanligt. Vi har ikke oplevet eller fået tilbagemeldinger om længere svartider. Det har fungeret godt, selv om nedlukningen skete fra den ene dag til den anden. Boområdet har i hele perioden været i fuld drift, og skolen åbnede efter påske.
Der er ingen konstaterede smittede børn, unge eller medarbejdere.
Vi er så småt begyndt at indstille os på en forsigtig fuld tilbagevenden, og for de enkelte områder er status som følger:

Specialrådgivningen og Materialeproduktion og formidling: Medarbejderne arbejder fortsat hjemmefra og træffes på hverdage i dagtimerne. Vi følger retningslinjerne for det specialiserede socialområde og for konsulentfunktioner i dagtilbud og skole:
• Fysisk fremmøde i mest nødvendige sager. Vi går i dialog om smittekilder, adfærd og indretning, så borgere, fagpersoner og medarbejdere er trygge. Ved behov for fysisk nærvær anvendes værnemidler.
• Netværksmøder holdes virtuelt, mens vejledningsbesøg, udredninger og samtaler lægges i kalenderen igen.
• Det har i hele perioden være muligt at bestille materialer til dagtilbud og skoler.
Indtil 20. maj kan der rekvireres prøver til folkeskolens afgangsklasser.

Skoleområdet: Alle skoletilbud på Synscenter Refsnæs genåbnede d. 14.4.2020, og der undervises efter det almindelige timetal.
§ 36 (særligt klubtilbud) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud) genåbnede ligeledes d. 14.4.2020.

Botilbuddene: Alle botilbud på Synscenter Refsnæs er, som under hele nedlukningen, åbne for børn og unge der bor der.
Børn og unge tager på hjemmeweekend besøg igen fra d. 6. maj – alle i samarbejde med deres kommunale sagsbehandler samt forældre/pårørende og med afsæt i individuelle aftaler.
Det er muligt, at komme på ude besøg for forældre/pårørende – at hente sit barn og gå en tur el. lign.
Der er fortsat besøgsforbud på botilbuddene.

Administration og Service: Administrative medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra og træffes på hverdage i dagtimerne. Serviceafdelingen arbejder ikke hjemmefra og kan kontaktes som hidtil.

På Synscenter Refsnæs’ hjemmeside under fanen ”hvem er vi” findes kontaktoplysninger på ansvarlige for de enkelte områder og centerledelsen. Ellers er vi altid klar til at hjælpe på hovedtelefonen 59570100 kl. 9-15 mandag til torsdag og kl. 9-14 fredag, eller besvare mails sendt til hovedpostkassen synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Med venlig hilsen
centerledelsen

UDSAT PÅ UBESTEMT TID / POSTPONED INDEFINETELY - Nordisk Småbørnskonference om synsnedsættelse den 14. og 15. maj 2020


Kom direkte til biblioteket for tilgængeligt undervisningsmateriale, folkeskolens prøver mv.Fødevarestyrelsens rapporter

Tilbud og ydelser

Specialrådgivning


Efterskolen


Skole


STU


Boområde

Nyheder

Socialstyrelsen har forlænget den 4 årige VISO KaS kontrakt om landsdækkende specialrådgivning på børnesynsområdet med to år i 2021 og 2022. Synscenter Refsnæs vandt den nuværende kontrakt efter udbud i 2016.
 
Baggrunden for den 2 årige forlængelse har afsæt i, at der inden for de næste par år påtænkes at ske en national kortlægning af hele det specialiserede socialområde.
 
De 2 ekstra år giver mulighed for at fastholde og færdiggøre det udviklings- og vidensarbejde, der er igangsat på børnesynsområdet. Det er blandt andet det nationale netværksbaserede samarbejde (NNS) om de udvidede...

Danmarkskort med kommunegrænser

Vidste du at Synscenter Refsnæs i 2018 leverede ydelser i 90 ud af landets 98 kommuner...?

 

Læs mere her

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i daginstitution, skole og uddannelse og dermed til aktiv samfundsdeltagelse.