2019 Sommerskole for 1. – 9. klasses skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed

Dato

Uge 27, 2019 søndag den 30. juni til lørdag den 6. juli.

Hvem henvender opholdet sig til?

Sommerskolen er et sommerophold med 7 dages lejrliv for børn og unge med et synshandicap, som er forholdsvist selvhjulpne.
Børn og unge fra hele landets folkeskoler fra 1. til 9 klasse, samt specialklasser/skoler indtil 18 år, kan deltage ved denne store begivenhed.

Mål med opholdet

Sommerskolen afholdes ud fra målene: læring, trivsel og inklusion i et synsfagligt miljø.

Eleverne får:

  • Samvær med ligestillede og oplevelsen af at deltage i aktiviteter, de ikke nødvendigvis kender fra deres hverdag fx oplevelsen af friluftsliv og at tilberede mad over bål
  • Mulighed for at spejle sig i ligesindede, erfaringsudveksle med hinanden, danne sociale relationer og stifte nye og ofte varige venskaber
  • Øget bevidstheden om egne personlige kompetencer

Kursets indhold

Sommerskolen vil indeholde forskelligartede aktiviteter. Aktiviteterne er tilpasset elevernes synsformåen og friluftslivets muligheder.
Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for at afprøve nye sider af sig selv. Samvær med ligestillede vægtes højt. Der vil være fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse.

Sommerskolen vil tage udgangspunkt i årets overordnede emne. Ugen vil bl.a. indeholde:

  • Aktiviteter som knytter sig til årets emne, som bl.a. indeholder kropsforståelse, bevægelse og læring om sig selv
  • Lege og samvær, sang, musik og spil
  • ADL i praksis
  • Tilberedning af mad over bål
  • Overnatning i telt
  • Socialt fællesskab
  • Fysisk udfoldelse

Kursets organisering

Alle deltagere indkvarteres i grupper på 10 - 14 elever sammen med 3 - 4 voksne. Grupperne sammensættes alt efter alder og synsformåen. Det tilstræbes, at elever, som kender hinanden fra tidligere ophold, så vidt muligt kommer i samme gruppe eller bor i teltlejre nær hinanden. Vi bor i telte rundt omkring på Synscenter Refsnæs område. Elever, der ikke tidligere har boet i telt, er velkomne – bare de er motiverede for netop dette.

Metodebeskrivelse:

Sommerskolen afvikles i et synsfagligt miljø og gennemføres af et tværfagligt team af højtuddannede medarbejdere med stor viden om og praksiserfaring med synshandicap. Alle aktiviteter på Sommerskolen er med henblik på inklusion. På Sommerskolen udfordres børnene med henblik at styrke deres motivation, selvstændighed og sociale kompetence i samvær med andre. Der er også fokus på at styrke børnene til livet i en visuelt domineret verden.

Børnene skal have nye oplevelser med sig hjem, der kan bidrage til fællesskaber i deres nærmiljø med kammerater. Sommerskolen opfylder dermed anbefalingen i Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år. Den anbefaler, at børnene møder ligestillede – rollemodeller og mentorer.

Opfølgning

Efter endt ophold udsendes en rapport om elevens sommerskole, indeholdende beskrivelse af ugens program samt kort om hvordan det er gået den enkelte elev på sommerskolen.

Kursusafgift

800 kr.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Annette Petersen
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 65 Mobil: 93 57 00 19

Henvendelsesfrist

Synskonsulenten indstiller mulige deltagere til Synscenter Refsnæs på følgende henvendelsesskema senest tirsdag d. 23. april 2019 kl. 8.00.

Tilmeldingsfrist

Når eleven er blevet indstillet, udsendes der i slutningen af april måned invitation fra Synscenter Refsnæs til de enkelte elever og deres forældre. Hvis eleven ønsker at deltage, skal de tilmelde sig via et link senest søndag d. 26. maj 2019.

Deltagerantal

Ca. 100 elever

Alle ansøgere bliver visiteret i samarbejde med jeres lokalt synskonsulent, når ansøgningen er udfyldt. I starten af juni måned vil I automatisk modtage bekræftelse, program m.m