Kontakt

Susanne Tina Johansen
Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Boområde
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63
E-mail: sutj@remove-this.regionsjaelland.dk

Kontakt

Birke-/Egehuset

Målgruppe:

Boområde 2 et botilbud til børn og unge med synshandicap og dertil væsentlige multiple funktionsnedsættelser. Børnene/de unge kan have en udadreagerende adfærd. Den pædagogiske indsats er målrettet anerkendende tilgang, hvor positiv følelsesmæssig relation mellem barnet/den unge og de nære voksne, har stor betydning for barnets/den unges udviklingsmuligheder.

I det pædagogiske arbejde bruges mange ressourcer på at aflæse og anerkende barnets/den unges egne signaler og initiativer.

Hvad lægger vi vægt på?

At børnene/de unge oplever, at deres liv har et stort indhold af livskvalitet og livsglæde. Og at dette sker i hjemlige, trygge, omsorgsfulde og udviklende rammer.

Pædagogiske metoder

På Birke-/Egehuset arbejder vi målrettet med Gentle Teaching, som betyder at den positive følelsesmæssige relation barnet/den unge og den voksne imellem er af stor betydning for barnets/den unges udviklingsbetingelser og at det er det positive samspil imellem parterne, der danner grobund for at udviklingen, trygheden og livsglæden opstår.  Dette betyder også, at vi arbejder meget med at aflæse barnets/den unges egne signaler og initiativer.

Nøgleord som rummelighed, fysisk og psykisk nærvær, tilgængelighed og følelsesmæssig omsorg er vigtige omdrejningspunkter i arbejdet med børnene/de unge.

Vi arbejder desuden med et primærfunktionssystem, som betyder at barnet /den unge får tilknyttet 2 kontaktpersoner, der sørger for at ordne alle de ting, der rører sig omkring det enkelte barn/den unge.

Faste aktiviteter

Vi går til svømning (i egen svømmehal), ridning, kørestolsdans, Sjællandsfestival samt tager på koloni/ferieture.

Hvad kan du forvente?

En engageret personalegruppe, der arbejder med barnets/den unges ressourcer som det centrale omdrejningspunkt. At vi positivt tilgodeser børnenes/de unges individuelle ønsker og behov.

Hvad forventer vi?

Et godt samarbejde med forældre, kommuner, synskonsulenter samt andre relevante samarbejdspartnere.

Kapacitet

Birke-/Egehuset har 14 faste pladser samt 2 aflastningspladser.

Faciliteter

Birke-/Egehuset er fysisk to separate afdelinger, sammenlagt under en afdelingsleder.  Afdelingerne er formet i hesteskoform, hvor den ene vinge består af værelser, badeværelser samt div. praktiske rum. Midtersektionen består af personalekontor, dagligstue og køkken. Den anden vinge består af sanserum og aktivitetsrum. Udearealet imellem de to vinger består af en flisebelagt gårdhave.

Personale

Birke-/Egehusets personalegruppe består af en afdelingsleder, pædagoger, pædagog -/og omsorgsmedhjælpere, rengøringsassistenter, en ernæringsassistent samt en husassistent og der er tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejerske.

Andet

På Birkehuset har vi sovende rådighedsvagt fra vagtværelse. Dette i tidsrummet 22-07, hvor rådighedsvagten står op og tager sig af børnene/de unge, hvis behovet opstår. Der er vågen nattevagt på Egehuset.