Uge 34 2019 Kursus for medarbejdere, der underviser punktlæsende skoleelever

Dato

Uge 34, 2019 mandag den 19. til fredag den 23. august 2019

Hvem henvender kurset sig til?
Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede punktlæsende elever i folkeskolen.

Mål med kurset
Kursisterne får viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring.
Deltagerne får inspiration til inklusionsunderstøttende undervisning i klasser, hvor punktlæsende elever indgår.
De får viden om synskompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder punktskrift.

Kursets indhold

  • Det blinde barns udvikling
  • Indlæring af punktskrift – barnets adgang til at lære læse og skrive
  • Anvendelse af  elektroniske punktapparater og hjælpeprogrammer
  • Med inklusionstanken i centrum gives inspiration til undervisning i skolefagene dansk, matematik og idræt i klasser, hvor en blind elev indgår
  • Anvendelse af den auditive sans i undervisningen
  • Teoretisk og praktisk mobility og ADL (Aktiviteter i DagligLivet)

Kursets organisation
Undervisningsformen veksler mellem teoretiske og praktiske indlæg.
Der vil i de enkelte indlæg være præsentation af materialer og metoder.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL-, orienterings- og mobilityinstruktør og psykolog. 

Betaling
Opholdet koster 3.670 kr. inkl. Kost og logi
Priserne er 2019-priser og der tages forbehold for ændringer i 2020

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Tilmelding
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig senest d. 21.7.2019.

Ved framelding:
Ved framelding senest en måned før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.
Ved framelding 30 – 14 dage før kursets start refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution.